Barril, Joan

Obra

Un submarí a les tovalles

Documentació

Opinió de l’escriptor sobre Internet
[liter@tura.ct] ra.ca
els_meus_afers.ct
especial sant jordi, 23 d’abril del 2000

Internet és una eina esplèndida. Ara en parlem molt perquè és una cosa nova. Però suposo que de la mateixa manera que ara apareixen per tot arreu entesos en Internet, en l’època de l’energia elèctrica la gent es devia fer targetes que deien “Expert en electricitat”. Ja dic que és una eina molt útil. Tot i així, el fet que, com a receptor, no vegi la cara de l’emissor, a mi em provoca una certa desconfiança, em fa sentir vul-nerable a l’engany. Tenint en compte que és un suport per on bàsica-ment circulen paraules, ens trobem que qualsevol pirata pot fer passar per seu un discurs que no ho és, o al revés. Diguem que Internet és una finestra oberta al món. Però que en aquesta finestra trobo a faltar les persianes. La gent et demana o et dóna l’adreça electrònica així que et coneix; jo no. Al diari responc les cartes que m’arriben per correu convencional, l’e-mail ni me’l miro. A l’hora d’escriure articles faig servir molt la xarxa per consultar dades o ampliar idees. Però ara, la transmissió de cultura per Internet no emmereix cap mena de credibilitat.

Links

http://members.es.tripod.de/elpoeta/varios/barril.htm

Poema fet amb la col·laboració de Joan Manuel Serrat