Primer de Batxillerat

Presentació del curs

Presentació del curs

La literatura trobadoresca

Mapa del domini lingüístic occità

Mapa del territori on es desenvolupa la tradició trobadoresca

 Planh de Guillem de Berguedà

 Viadeyra (Anònim)